Showing posts with label Hướng dẫn sữa chữa máy may. Show all posts
Showing posts with label Hướng dẫn sữa chữa máy may. Show all posts

Saturday, October 12, 2019

Hướng Dẫn Sửa máy kansai bỏ mũi, đứt chỉ gãy kim

Hướng Dẫn Sửa máy kansai bỏ mũi, đứt chỉ gãy kim

Hướng Dẫn Sửa máy kansai bỏ mũi, đứt chỉ gãy kim


#HướngDẫn Sữa Chữa Máy May Kansai Đánh Bông 3 Kim Công Nghiệp dành cho xưởng may hoặc cá nhân muốn tự mình sữa chữa máy tại nhà. (instructions for fixing the sewing machine)