san-pham-moi

[masp]shopee[/masp]
[giaban]50,000đ[/giaban]
[giacu]35,000đ[/giacu]
[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[link]https://shp.ee/hzftan4[/link]


[chitiet]
Mã giảm giá của Shop
Tiết kiệm hơn khi áp dụng mã giảm giá của Shop. Liên hệ với Shop nếu gặp trục trặc về mã giảm giá do Shop tự tạo. Xem Shop tại Link cửa hàng vải ký: https://shp.ee/w8j2ea2
---
+ Đ/C: 58A HOÀNG DIỆU, Xuân Thanh, Tp. Long Khánh, Đồng Nai( nhà thuốc HOÀNG xuống 500m, kế bên máy may Đức Phú). Maps: https://goo.gl/maps/ZgnJ28erKcFXbiNF7
+ Hotline: 0974.253.764
+ Mở cửa: 8h30-12h00/ 13h30-19h00
#ThuLêVảiKý #Thu_Lê_Vải_Ký
#ShopVảiThuLê #Shop_Vải_Thu_Lê
#siêuthịvảikýThuLê #siêu_thị_vải_ký_Thu_Lê
#SỉLẻVảiKý #Sỉ_Lẻ_Vải_Ký
#VảiKýHoàngDiệu #Vải_Ký_Hoàng_Diệu
#VảiKýLongKhánh #Vải_Ký_Long_Khánh
#ShopVảiKýLongKhánh #Shop_Vải_Ký_Long_Khánh
#CửaHàngVảiKýLongKhánh #Cửa_Hàng_Vải_Ký_Long_Khánh

Chuyên các loại vải may mặc giá rẻ chất lượng. mua bán uy tín, nhận đặt hàng theo mẫu, ship hàng tòan quốc. =)) inbox ngay m.me/239047365954725

[/chitiet][masp]shopee[/masp]
[giaban]55,000đ[/giaban]
[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
[link]https://shopee.vn/V%E1%BA%A3i-thun-poly-gi%C3%A3n-4-chi%E1%BB%81u-c%C3%A1c-m%E1%BA%ABu-bi-(-kh%E1%BB%95-1m55)-gi%C3%A1-b%C3%A1n-theo-m%C3%A9t-i.91628969.25267970743?xptdk=ad526dd6-397d-4b93-8b17-c556d8f26b6a[/link]

[chitiet]
Mã giảm giá của Shop
Tiết kiệm hơn khi áp dụng mã giảm giá của Shop. Liên hệ với Shop nếu gặp trục trặc về mã giảm giá do Shop tự tạo. Xem Shop tại Link cửa hàng vải ký: https://shp.ee/w8j2ea2
---
+ Đ/C: 58A HOÀNG DIỆU, Xuân Thanh, Tp. Long Khánh, Đồng Nai( nhà thuốc HOÀNG xuống 500m, kế bên máy may Đức Phú). Maps: https://goo.gl/maps/ZgnJ28erKcFXbiNF7
+ Hotline: 0974.253.764
+ Mở cửa: 8h30-12h00/ 13h30-19h00
#ThuLêVảiKý #Thu_Lê_Vải_Ký
#ShopVảiThuLê #Shop_Vải_Thu_Lê
#siêuthịvảikýThuLê #siêu_thị_vải_ký_Thu_Lê
#SỉLẻVảiKý #Sỉ_Lẻ_Vải_Ký
#VảiKýHoàngDiệu #Vải_Ký_Hoàng_Diệu
#VảiKýLongKhánh #Vải_Ký_Long_Khánh
#ShopVảiKýLongKhánh #Shop_Vải_Ký_Long_Khánh
#CửaHàngVảiKýLongKhánh #Cửa_Hàng_Vải_Ký_Long_Khánh

Chuyên các loại vải may mặc giá rẻ chất lượng. mua bán uy tín, nhận đặt hàng theo mẫu, ship hàng tòan quốc. =)) inbox ngay m.me/239047365954725

[/chitiet]


[masp]shopee[/masp]
[giaban]100,000đ[/giaban]
[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[link]https://shopee.vn/V%E1%BA%A3i-nhung-%C4%91%E1%BB%8F-t%C6%B0%C6%A1i(-kh%E1%BB%95-v%E1%BA%A3i-1m6)-gi%C3%A1-b%C3%A1n-theo-m%C3%A9t-i.91628969.23385330812?sp_atk=727a41a0-4a02-4d16-80fd-61854f91dd3e&xptdk=727a41a0-4a02-4d16-80fd-61854f91dd3e[/link]


[chitiet]
Mã giảm giá của Shop
Tiết kiệm hơn khi áp dụng mã giảm giá của Shop. Liên hệ với Shop nếu gặp trục trặc về mã giảm giá do Shop tự tạo. Xem Shop tại Link cửa hàng vải ký: https://shp.ee/w8j2ea2
---
+ Đ/C: 58A HOÀNG DIỆU, Xuân Thanh, Tp. Long Khánh, Đồng Nai( nhà thuốc HOÀNG xuống 500m, kế bên máy may Đức Phú). Maps: https://goo.gl/maps/ZgnJ28erKcFXbiNF7
+ Hotline: 0974.253.764
+ Mở cửa: 8h30-12h00/ 13h30-19h00
#ThuLêVảiKý #Thu_Lê_Vải_Ký
#ShopVảiThuLê #Shop_Vải_Thu_Lê
#siêuthịvảikýThuLê #siêu_thị_vải_ký_Thu_Lê
#SỉLẻVảiKý #Sỉ_Lẻ_Vải_Ký
#VảiKýHoàngDiệu #Vải_Ký_Hoàng_Diệu
#VảiKýLongKhánh #Vải_Ký_Long_Khánh
#ShopVảiKýLongKhánh #Shop_Vải_Ký_Long_Khánh
#CửaHàngVảiKýLongKhánh #Cửa_Hàng_Vải_Ký_Long_Khánh

Chuyên các loại vải may mặc giá rẻ chất lượng. mua bán uy tín, nhận đặt hàng theo mẫu, ship hàng tòan quốc. =)) inbox ngay m.me/239047365954725

[/chitiet]   [masp]shopee[/masp]

[giaban]58,000đ[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[link]https://shopee.vn/V%E1%BA%A3i-thun-poly-7-bi%C3%AAn-n%C3%A2u-%C3%A1nh-kim-may-%C4%91%E1%BB%93-b%C6%A1i-bi.kini-%C4%91%E1%BB%93-t%E1%BA%ADp-g.ym-gi%C3%A1-b%C3%A1n-theo-m%C3%A9t-i.91628969.24017284754?sp_atk=52a45901-fa0a-42a3-bcb6-5edc65417f11&xptdk=52a45901-fa0a-42a3-bcb6-5edc65417f11[/link]


[chitiet]

Vải thun poly 7 biên nâu ánh kim may đồ bơi, bi.kini, đồ tập g.ym - giá bán theo mét


Mã giảm giá của Shop
Tiết kiệm hơn khi áp dụng mã giảm giá của Shop. Liên hệ với Shop nếu gặp trục trặc về mã giảm giá do Shop tự tạo. Xem Shop tại Link cửa hàng vải ký: https://shp.ee/w8j2ea2

---

+ Đ/C: 58A HOÀNG DIỆU, Xuân Thanh, Tp. Long Khánh, Đồng Nai( nhà thuốc HOÀNG xuống 500m, kế bên máy may Đức Phú). Maps: https://goo.gl/maps/ZgnJ28erKcFXbiNF7
+ Hotline: 0974.253.764
+ Mở cửa: 8h30-12h00/ 13h30-19h00
#ThuLêVảiKý #Thu_Lê_Vải_Ký
#ShopVảiThuLê #Shop_Vải_Thu_Lê
#siêuthịvảikýThuLê #siêu_thị_vải_ký_Thu_Lê
#SỉLẻVảiKý #Sỉ_Lẻ_Vải_Ký
#VảiKýHoàngDiệu #Vải_Ký_Hoàng_Diệu
#VảiKýLongKhánh #Vải_Ký_Long_Khánh
#ShopVảiKýLongKhánh #Shop_Vải_Ký_Long_Khánh
#CửaHàngVảiKýLongKhánh #Cửa_Hàng_Vải_Ký_Long_Khánh
Chuyên các loại vải may mặc giá rẻ chất lượng. mua bán uy tín, nhận đặt hàng theo mẫu, ship hàng tòan quốc. =)) inbox ngay m.me/239047365954725

[/chitiet] [masp]shopee[/masp]

[giaban]55,000đ[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[link]https://shopee.vn/V%E1%BA%A3i-Kate-tr%E1%BA%AFng-xanh-lo%E1%BA%A1i-1-may-%C3%A1o-H%E1%BB%8Dc-sinh-s%C6%A1-mi-c%C3%B4ng-s%E1%BB%9F-gi%C3%A1-b%C3%A1n-theo-m%C3%A9t-i.91628969.17851093337?sp_atk=90535a31-f756-4af8-b9fe-a05e3ff228a4&xptdk=90535a31-f756-4af8-b9fe-a05e3ff228a4[/link]

[chitiet]
Kate trắng (lạc đà) khổ 1m6

Mã giảm giá của Shop
Tiết kiệm hơn khi áp dụng mã giảm giá của Shop. Liên hệ với Shop nếu gặp trục trặc về mã giảm giá do Shop tự tạo.
---
+ Đ/C: 58A HOÀNG DIỆU, Xuân Thanh, Tp. Long Khánh, Đồng Nai( nhà thuốc HOÀNG xuống 500m, kế bên máy may Đức Phú). Maps: https://goo.gl/maps/ZgnJ28erKcFXbiNF7
+ Hotline: 0974.253.764
+ Mở cửa: 8h30-12h00/ 13h30-19h00

Fb: https://www.facebook.com/khohangvaisoi.nguyendat

Chuyên các loại vải may mặc giá rẻ chất lượng. mua bán uy tín, nhận đặt hàng theo mẫu, ship hàng tòan quốc. =)) inbox ngay m.me/239047365954725

[/chitiet]

Kate trắng (lạc đà) khổ 1m6

Màu #trắng_xanh học sinh

Bao nhiêu cũng bán. Sỉ từ 30m, Số lượng không giới hạn

Luôn sẵn kho phục vụ   [masp]shopee[/masp]


[giaban]60,000đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[link]https://shopee.vn/V%E1%BA%A3i-th%C3%B4-n%E1%BA%BFn-m%C3%A0u-tr%E1%BA%AFng-bi%C3%AAn-ch%E1%BB%89-%C4%91%E1%BB%8F-kh%E1%BB%95-1m6-may-%C3%A1o-s%C6%A1-mi-%C3%A1o-hs-gi%C3%A1-b%C3%A1n-theo-m%C3%A9t-i.91628969.25265039708?sp_atk=089bfc43-dc8c-47bd-8837-c0b682327051&xptdk=089bfc43-dc8c-47bd-8837-c0b682327051[/link]

[chitiet]

Vải thô nến màu trắng biên chỉ đỏ khổ 1m6 may áo sơ mi, áo hs - giá bán theo mét

Mã giảm giá của Shop
Tiết kiệm hơn khi áp dụng mã giảm giá của Shop. Liên hệ với Shop nếu gặp trục trặc về mã giảm giá do Shop tự tạo.
---
+ Đ/C: 58A HOÀNG DIỆU, Xuân Thanh, Tp. Long Khánh, Đồng Nai( nhà thuốc HOÀNG xuống 500m, kế bên máy may Đức Phú). Maps: https://goo.gl/maps/ZgnJ28erKcFXbiNF7
+ Hotline: 0974.253.764
+ Mở cửa: 8h30-12h00/ 13h30-19h00

Fb: https://www.facebook.com/khohangvaisoi.nguyendat

Chuyên các loại vải may mặc giá rẻ chất lượng. mua bán uy tín, nhận đặt hàng theo mẫu, ship hàng tòan quốc. =)) inbox ngay m.me/239047365954725

[/chitiet]

  [masp]shopee[/masp]


[giaban]45,000đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[link]https://shopee.vn/V%E1%BA%A3i-l%C3%B3t-l%E1%BB%A5a-m%C3%A0u-tr%E1%BA%AFng-ch%E1%BA%A5t-m%E1%BB%81m-m%C6%B0%E1%BB%9Bt-c%C3%B3-gi%C3%A3n-kh%E1%BB%95-1m6-gi%C3%A1-b%C3%A1n-theo-m%C3%A9t-i.91628969.24415039925?sp_atk=61740fe1-ff26-4b78-bb29-de9485b3563c&xptdk=61740fe1-ff26-4b78-bb29-de9485b3563c[/link]

[chitiet]

Vải lót lụa màu trắng chất mềm, mướt có giãn, khổ 1m6 - giá bán theo mét

Mã giảm giá của Shop
Tiết kiệm hơn khi áp dụng mã giảm giá của Shop. Liên hệ với Shop nếu gặp trục trặc về mã giảm giá do Shop tự tạo.
---
+ Đ/C: 58A HOÀNG DIỆU, Xuân Thanh, Tp. Long Khánh, Đồng Nai( nhà thuốc HOÀNG xuống 500m, kế bên máy may Đức Phú). Maps: https://goo.gl/maps/ZgnJ28erKcFXbiNF7
+ Hotline: 0974.253.764
+ Mở cửa: 8h30-12h00/ 13h30-19h00

Fb: https://www.facebook.com/khohangvaisoi.nguyendat

Chuyên các loại vải may mặc giá rẻ chất lượng. mua bán uy tín, nhận đặt hàng theo mẫu, ship hàng tòan quốc. =)) inbox ngay m.me/239047365954725

[/chitiet]
  [masp]shopee/masp]


[giaban]30,000đ[/giaban]

[giacu]25,000đ[/giacu]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[link]https://shopee.vn/product/91628969/25455078456?d_id=de37a&uls_trackid=4v82gbi200g6&utm_content=2Yq6uPiBqXWwfnjkRQxetAT6WoCs[/link]

[chitiet]
Dây xương c.á viền quần, áo khoác, dây rút, dây giầy - giá 10m

Mã giảm giá của Shop
Tiết kiệm hơn khi áp dụng mã giảm giá của Shop. Liên hệ với Shop nếu gặp trục trặc về mã giảm giá do Shop tự tạoLink đặt hàng chọn thêm phân loại hàng trên shoppe: https://shp.ee/qfyzdmt

+ Đ/C: 58A HOÀNG DIỆU, Xuân Thanh, Tp. Long Khánh, Đồng Nai( nhà thuốc HOÀNG xuống 500m, kế bên máy may Đức Phú). Maps: https://goo.gl/maps/ZgnJ28erKcFXbiNF7
+ Hotline: 0974.253.764
+ Mở cửa: 8h30-12h00/ 13h30-19h00
#ThuLêVảiKý #Thu_Lê_Vải_Ký
#ShopVảiThuLê #Shop_Vải_Thu_Lê
#siêuthịvảikýThuLê #siêu_thị_vải_ký_Thu_Lê
#SỉLẻVảiKý #Sỉ_Lẻ_Vải_Ký
#VảiKýHoàngDiệu #Vải_Ký_Hoàng_Diệu
#VảiKýLongKhánh #Vải_Ký_Long_Khánh
#ShopVảiKýLongKhánh #Shop_Vải_Ký_Long_Khánh
#CửaHàngVảiKýLongKhánh #Cửa_Hàng_Vải_Ký_Long_Khánh

Chuyên các loại vải may mặc giá rẻ chất lượng. mua bán uy tín, nhận đặt hàng theo mẫu, ship hàng tòan quốc.
[/chitiet]

  [masp]shopee[/masp]


[giaban]30,000đ[/giaban]

[giacu]35,000đ[/giacu]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[link]https://shopee.vn/product/91628969/25455078456?d_id=de37a&uls_trackid=4v82gbi200g6&utm_content=2Yq6uPiBqXWwfnjkRQxetAT6WoCs[/link]

[chitiet]
Dây thun lưng quần 2,5cm, giá 10 mét - phụ liệu ngành may mặc thời trang

Mã giảm giá của Shop
Tiết kiệm hơn khi áp dụng mã giảm giá của Shop. Liên hệ với Shop nếu gặp trục trặc về mã giảm giá do Shop tự tạoLink đặt hàng shoppe: https://shp.ee/dkewn6y

+ Đ/C: 58A HOÀNG DIỆU, Xuân Thanh, Tp. Long Khánh, Đồng Nai( nhà thuốc HOÀNG xuống 500m, kế bên máy may Đức Phú). Maps: https://goo.gl/maps/ZgnJ28erKcFXbiNF7
+ Hotline: 0974.253.764
+ Mở cửa: 8h30-12h00/ 13h30-19h00
#ThuLêVảiKý #Thu_Lê_Vải_Ký
#ShopVảiThuLê #Shop_Vải_Thu_Lê
#siêuthịvảikýThuLê #siêu_thị_vải_ký_Thu_Lê
#SỉLẻVảiKý #Sỉ_Lẻ_Vải_Ký
#VảiKýHoàngDiệu #Vải_Ký_Hoàng_Diệu
#VảiKýLongKhánh #Vải_Ký_Long_Khánh
#ShopVảiKýLongKhánh #Shop_Vải_Ký_Long_Khánh
#CửaHàngVảiKýLongKhánh #Cửa_Hàng_Vải_Ký_Long_Khánh

Chuyên các loại vải may mặc giá rẻ chất lượng. mua bán uy tín, nhận đặt hàng theo mẫu, ship hàng tòan quốc.
[/chitiet]


[masp]shopee[/masp]

[giaban]60,000đ[/giaban]

[giacu]80,000đ[/giacu]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[link]https://shopee.vn/Combo-12-s%E1%BB%A3i-d%C3%A2y-kh%C3%B3a-k%C3%A9o-phao-xanh-%C4%91en-may-%C3%A1o-kho%C3%A1c-70cm-ph%E1%BB%A5-li%E1%BB%87u-ng%C3%A0nh-may-m%E1%BA%B7c-th%E1%BB%9Di-trang-i.91628969.18794764604?xptdk=f4046362-84bb-48e5-812e-7e63188391a5[/link]

[chitiet]

Combo 12 sợi dây khóa kéo phao xanh đen may áo khoác 70cm - phụ liệu ngành may mặc thời trang


Mã giảm giá của Shop

Tiết kiệm hơn khi áp dụng mã giảm giá của Shop. Liên hệ với Shop nếu gặp trục trặc về mã giảm giá do Shop tự tạo. Link đặt hàng shoppe: https://shp.ee/zf42yxk

--- + Đ/C: 58A HOÀNG DIỆU, Xuân Thanh, Tp. Long Khánh, Đồng Nai( nhà thuốc HOÀNG xuống 500m, kế bên máy may Đức Phú). Maps: https://goo.gl/maps/ZgnJ28erKcFXbiNF7 + Hotline: 0974.253.764 + Mở cửa: 8h30-12h00/ 13h30-19h00 #ThuLêVảiKý #Thu_Lê_Vải_Ký #ShopVảiThuLê #Shop_Vải_Thu_Lê #siêuthịvảikýThuLê #siêu_thị_vải_ký_Thu_Lê #SỉLẻVảiKý #Sỉ_Lẻ_Vải_Ký #VảiKýHoàngDiệu #Vải_Ký_Hoàng_Diệu #VảiKýLongKhánh #Vải_Ký_Long_Khánh #ShopVảiKýLongKhánh #Shop_Vải_Ký_Long_Khánh #CửaHàngVảiKýLongKhánh #Cửa_Hàng_Vải_Ký_Long_Khánh


Fb: https://www.facebook.com/khohangvaisoi.nguyendat

Chuyên các loại vải may mặc giá rẻ chất lượng. mua bán uy tín, nhận đặt hàng theo mẫu, ship hàng tòan quốc.

[/chitiet][masp]shopee21998[/masp]

[giaban]80,000đ[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[link]https://shopee.vn/V%E1%BA%A3i-g%E1%BA%A5m-l%E1%BB%A5a-v%C3%A2n-hoa-%C4%91%E1%BB%A7-m%C3%A0u-may-%C3%A1o-d%C3%A0i-%C3%A1o-b%E1%BB%99-b%C3%A0-ba-%C4%91i-l%E1%BB%85-gi%C3%A1-b%C3%A1n-theo-m%C3%A9t-i.91628969.18794196935[/link]


[chitiet]

Vải gấm lụa vân hoa đủ màu may áo dài, áo bộ bà ba đi lễ - giá bán theo mét


Mã giảm giá của Shop
Tiết kiệm hơn khi áp dụng mã giảm giá của Shop. Liên hệ với Shop nếu gặp trục trặc về mã giảm giá do Shop tự tạo.

--- + Đ/C: 58A HOÀNG DIỆU, Xuân Thanh, Tp. Long Khánh, Đồng Nai( nhà thuốc HOÀNG xuống 500m, kế bên máy may Đức Phú). Maps: https://goo.gl/maps/ZgnJ28erKcFXbiNF7 + Hotline: 0974.253.764 + Mở cửa: 8h30-12h00/ 13h30-19h00 #ThuLêVảiKý #Thu_Lê_Vải_Ký #ShopVảiThuLê #Shop_Vải_Thu_Lê #siêuthịvảikýThuLê #siêu_thị_vải_ký_Thu_Lê #SỉLẻVảiKý #Sỉ_Lẻ_Vải_Ký #VảiKýHoàngDiệu #Vải_Ký_Hoàng_Diệu #VảiKýLongKhánh #Vải_Ký_Long_Khánh #ShopVảiKýLongKhánh #Shop_Vải_Ký_Long_Khánh #CửaHàngVảiKýLongKhánh #Cửa_Hàng_Vải_Ký_Long_Khánh

Fb: https://www.facebook.com/khohangvaisoi.nguyendat

Chuyên các loại vải may mặc giá rẻ chất lượng. mua bán uy tín, nhận đặt hàng theo mẫu, ship hàng tòan quốc.

[/chitiet]
Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn