Showing posts with label vải ký tại xã bến cát. Show all posts
Showing posts with label vải ký tại xã bến cát. Show all posts
VẢI COTTON 100% TẠI ADAMIS FABRIC BẾN CÁT

VẢI COTTON 100% TẠI ADAMIS FABRIC BẾN CÁT

VẢI COTTON 100% TẠI ADAMIS FABRIC BẾN CÁT

VẢI COTTON 100% TẠI ADAMIS FABRIC BẾN CÁT
VẢI COTTON 100%

Công Ty ADAMIS chuyên bán vải khúc, vải cây cotton 100% cho xưởng may quần áo trẻ em. Bán nguyên lô, lựa theo từng loại hoặc mua mão tất cả các loại. 

Vui lòng liên hệ tại KHO HÀNG. Xem thêm mẫu tại page vải ký: https://goo.gl/pokAbN

>>> VẢI COTTON HÀN QUỐC TẠI  ADAMIS FABRIC THỦ DẦU MỘT - BÌNH DƯƠNG